דיווח תוצאות רבעון שני 2020

19 Aug. 2020

דלתא גליל מפרסמת תוצאות לרבעון השני של שנת 2020

 

צמיחה תלת ספרתית במכירות ה- Ecommerce  

תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת

תכנית ארגון מחדש מקיפה תתרום לשיפור היעילות התפעולית והרווחיות

החברה צופה לחזור לרווחיות כבר ברבעון השלישי

 

דלתא גליל תעשיות בע"מ,

תל אביב, 19 באוגוסט 2020 - דלתא גליל תעשיות בע"מ (DELT/בורסת תל אביב, DELTY.PK/OTCQX), יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה, ג'ינס ומוצרי הלבשה עליונה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת היום על תוצאות רבעון שני לשנת 2020 אשר הושפעו לרעה עקב מגפת הקורונה.

 

תוצאות רבעון שני לשנת 2020

 • המכירות ברבעון השני של 2020 הסתכמו בסך של 270.9 מיליון דולר, קיטון של 27% לעומת הרבעון השני של 2019.

 • ההפסד הנקי ברבעון השני של 2020 הסתכם לכ- 53.3 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 5.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2019.

 • ההפסד הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של השנה, הסתכם ב-23.0 מיליון דולר, לעומת 7.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 • ההפסד התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של השנה, הסתכם ב- 16.2 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי בסך של 17.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני עלה ב- 46.4 מיליון דולר והסתכם ב- 80.9 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים בסך של 34.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

 • מאזן איתן הכולל הון עצמי של 410.4 מיליון דולר ו- 255.6 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים.

 • צמיחה של 163% במכירות ה- e-commerce באתרי החברה.

 • המלאי ירד ב- 88 מיליון דולר בניכוי בוגרט לעומת יוני 2019 והסתכם ב- 290.0 מיליון דולר.

 • החוב הפיננסי נטו ברבעון השני של 2020 ירד ב- 54.5 מיליון דולר לעומת רבעון מקביל אשתקד.

 • החברה נקטה במספר צעדים משמעותיים להפחתת הוצאות, לחיזוק המאזן והגמישות הפיננסית:

  • הוציאה כמות משמעותית של עובדים לחל"ת ברחבי העולם

  • הפחיתה הוצאות שכר למנהלים

  • הפחיתה תשלומי שכ"ד ונמצאת במו"מ להפחתות נוספות

  • הפחיתה כל השקעה והוצאה שאינן הכרחיות

  • הקטנת שכ"ט ליועצים ולנותני שירות

  • הרחבת תנאי תשלום לספקים

  • ביטול חלוקת הדיבידנד להמשך שנת 2020

  • ניצול מסגרות אשראי בנקאיות בסך של 79 מיליון דולר

  • קבלת הלוואות בערבות מדינה מבנקים בישראל, גרמניה ובשווייץ, בסך של כ- 40 מיליון דולר במהלך הרבעון השני.

כתוצאה מהצעדים לעיל ומיכולת החברה לבצע במהירות יוזמות מתאימות לקיצוץ עלויות, ההפסד התפעולי ברבעון השני לפני פריטים חד פעמיים נשמר ברמות דומות לרבעון הראשון, וזאת למרות שהמכירות ברבעון השני היו נמוכות משמעותית מאלו שברבעון הראשון וזאת כתוצאה מהשפעת הסגר עקב מגפת הקורונה.

 

דברי ההנהלה

אייזק דבח, מנכ"ל דלתא גליל, הצהיר: "בעוד שתוצאות הרבעון השני משקפות את המשך ההשפעה הגלובלית של מגפת COVID-19, אנו שבעי רצון מהעובדה שהתוצאות היו טובות מכפי שהערכנו בדוח לרבעון הראשון. סיימנו את הרבעון עם ביצועים חזקים במכירות e-commerce בכל שווקי החברה ואנו רואים התאוששות במכירות בישראל ובאירופה. במהלך הרבעון יזמנו תכנית ארגון מחדש מקיפה בכל היחידות העסקיות, אשר צפויה לשפר את היעילות התפעולית ותתרום לצמיחה החל מהרבעון השלישי. אנו רואים התאוששות הדרגתית במרבית המגזרים שלנו ובשילוב עם הצעדים בהם נקטנו אנו צופים לחזור לרווחיות כבר ברבעון השלישי של השנה. עם מאזן איתן ועבודה צמודה עם לקוחותינו, אנחנו ממשיכים להתמקד בפיתוח מוצרים חדשים שיניעו צמיחה רווחית וערך מוסף לבעלי המניות לטווח הארוך. פתחנו את הרבעון השלישי עם תוצאות חזקות בחודש יולי ואנו מצפים לחזור ולהציג רווחיות ברבעון השלישי".

COVID-19

דלתא גליל ציינה כי סגירת החנויות והסגר הציבורי שנגרם עקב מגפת COVID-19  הביאו לירידה בהיקף המכירות בעיקר עם מספר לקוחות גדולים של DGUSA ו- DGPB, ומכירות נמוכות יותר של רשתות עקב סגירת חנויות, שקוזזו חלקית על ידי מכירות e-commerce  ללקוחות. החברה מעריכה כי מגפת הקורונה הביאה לפגיעה במכירות וברווח התפעולי ברבעון השני של כ- 147 ו – 37 מיליון דולר, בהתאמה. במאמץ להפחית את עלויות התפעול החברה נקטה במספר צעדים ובכללם:

 • הוצאת כמות משמעותית של עובדים לחל"ת ברחבי העולם

 • הפחתה של 10% -20% בשכר ההנהלה הבכירה עד סוף השנה

 • ביטול ו / או צמצום הוצאות שיווק ותקורות .

 • הפחתת השקעות לא הכרחיות.

היוזמות שהוזכרו לעיל ואחרות תרמו לתזרים המזומנים התפעולי החזק ברבעון השני וליציבות בגובה ההפסד התפעולי לפני פריטים חד פעמיים ,לעומת רבעון הראשון וזאת חרף הקיטון במכירות ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון הקודם.

מכירות

החברה דיווחה על מכירות של 270.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2020 לעומת 373.9 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד, המהווים ירידה של 27%. הקיטון במכירות, בא לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות ושווקי המכירה בהם פועלת החברה ונבע בעיקר ממשבר הקורונה, וקוזז בחלקו על ידי מכירות שנבעו מאיחוד Bogart.

המכירות בששת החודשים הראשונים של 2020 קטנו בשיעור של 18% והסתכמו ב-603.6 מיליון דולר לעומת 739.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

רווח (הפסד) תפעולי

החברה דיווחה על הפסד התפעולי בסך של כ- 55.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2020, לעומת רווח תפעולי של 14.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2019.  ההפסד התפעולי בששת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם ל 84.1 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 24.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של השנה, הסתכם ב- 16.2 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי בסך של 17.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים בששת החודשים הראשונים של השנה, הסתכם ב- 32.1 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי בסך של 27.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

רווח (הפסד) נקי

החברה דיווחה על הפסד בסך של כ- 53.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2020 לעומת רווח נקי של 5.1 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד.

ההפסד בנטרול סעיפים חד פעמיים נטו ממס ברבעון השני של השנה, הסתכם ב- 23.0 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 7.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בסך של 83.8 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 8.1 מיליון דולר  בתקופה המקבילה אשתקד.  

ההפסד בנטרול סעיפים חד פעמיים נטו בששת החודשים הראשונים של השנה, הסתכם ב- 43.0 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 10.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

רווח (הפסד) מדולל למנייה

ההפסד המדולל למניה ברבעון השני של 2020 הסתכם ב-  2.08 דולר לעומת רווח מדולל למניה של 0.20 דולר ברבעון השני של 2019. ההפסד המדולל למנייה בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של 2020 הינו 0.89 דולר, לעומת רווח מדולל למניה של 0.31 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד המדולל למניה בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 3.27 דולר לעומת רווח מדולל למניה של 0.32 דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד המדולל למנייה בנטרול סעיפים חד פעמיים בששת החודשים הראשונים של 2020 הינו 1.67 דולר, לעומת רווח מדולל למניה של 0.43 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב נטו, הון ודיבידנד

החברה דיווחה על EBITDA של 6.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2020 לעומת 37.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2019. ה- EBITDA בששת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם ל- 14.2 מיליון דולר לעומת 68.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת השתפר ב -46.4 מיליון דולר ל -80.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2020, לעומת תזרים מזומנים בסך של כ- 34.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2019.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בששת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם ל- 88.3 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים בסך של כ- 31.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2020 הינו 306.6 מיליון דולר, לעומת 361.1 מיליון דולר ליום 30 ביוני, 2019.

יתרת ההון ליום 30 ביוני 2020 הינה 410.4 מיליון דולר, לעומת 462.3 מיליון דולר בשנה שקדמה לה.

החברה אינה צפויה לחלק דיבידנד בגין שנת 2020.

תחזית לשנת 2020

כתוצאה מההשפעה הגלובלית של COVID-19, והמשך אי הוודאות סביב המגיפה, דלתא גליל אינה מספקת תחזיות כספיות לשנת 2020 הכספית.

עם זאת, החברה מעריכה כי תוצאות הפעילות שלה יחזרו לרווחיות החל מהרבעון השלישי של השנה.

אודות דלתא גליל תעשיות

דלתא גליל תעשיות עוסקת בייצור ושיווק בינלאומי של מוצרי הלבשה ממותגים (כולל מותגים פרטיים) לגברים, נשים וילדים. מאז הקמתה בשנת 1975, החברה שואפת ליצור מוצרים העומדים בפילוסופיית החברה body-before-fabric, תוך שימת דגש על נוחות, אסתטיקה ואיכות. דלתא גליל מפתחת ביגוד חדשני הכולל הלבשה תחתונה לנשים; קווים נרחבים של הלבשה תחתונה לגברים ותחתוני גברים ממותגים כולל המותגים Schiesser, Eminence, Athena & Liabel; בגדי תינוקות, בגדי אקטיב, בגדי שינה כמו המותג PJ Salvage ובגדי כושר. דלתא גליל גם מעצבת, מפתחת, משווקת ומוכרת ג'ינס ובגדים ממותגים תחת המותג 7 For All Mankind®, ובגדי נשים, בין היתר תחת המותג Splendid® . בנוסף, דלתא גליל מוכרת את מוצריה תחת שמות מותגים המורשים לחברה, כולל: Wilson, Maidenform, Columbia  ואחרים.

למידע נוסף, בקרו באתר www.deltagalil.com.

 

 

הצהרת "חוף מבטחים"

עניינים הנדונים בהודעה לעיתונות זו מכילים הצהרות צופות פני עתיד במשמעות חוק הרפורמה בנושא התדיינות פרטית בניירות ערך משנת 1995. כשמשתמשים בהודעה לעיתונות זו, המילים "צופות", "מאמינות", "הערכה", "עשויות" וביטויים דומים מזהים אמירות צופות פני עתיד כאלה. תוצאות, ביצועים או הישגים בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מאלו נצפו או משתמעים מההצהרות הצופות לעתיד הכלולות כאן, ואף על פי הצפוי, אין כל ערובה לכך שנגיע להתפתחותיות הצפויות לעיל. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות במידה רבה על ציפיות החברה וכפופות למספר סיכונים וחוסר וודאות. אלה כוללים, אך לא מוגבלים, לסיכונים וחוסר וודאות הקשורים ל: השפעת גורמים כלכליים, תחרותיים ואחרים המשפיעים על החברה ועל פעילותה, ההשפעה על הכלכלה הלאומית והמקומית וגו