דיווח תוצאות רבעון ראשון 2020

25 Jun. 2020

דלתא גליל מפרסמת תוצאות לרבעון הראשון של שנת 2020:

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת השתפר משמעותית ; גידול ברווחיות של דלתא ישראל

 • החברה מציגה גידול משמעותי במכירות האינטרנט הן באתרי החברה והן ללקוחות אינטרנט

 • דלתא החליטה על ביצוע תכנית ארגון מחדש מקיפה בסך של כ- 40 מיליון דולר אשר תיכלל בדוחות הרבעון השני לשנת 2020.

 • החברה צופה ושיפור ומעבר לרווחיות במחצית השנייה של השנה עם חזרה הדרגתית לפעילות רגילה.

 • בשל נגיף הקורונה ההפסד ברבעון הראשון של השנה הסתכם בסך של 30.5 מיליון דולר או הפסד מדולל למניה של 1.19 דולר, לעומת רווח נקי של 3.0 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של 0.12 דולר ברבעון הראשון של 2019.

דלתא גליל תעשיות בע"מ,

תל אביב, 25 ביוני 2020 - דלתא גליל תעשיות בע"מ (DELT/בורסת תל אביב, DELTY.PK/OTCQX), יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה, ג'ינס ומוצרי הלבשה עליונה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת היום על תוצאות רבעון ראשון לשנת 2020. החברה מציינת כי למרות גידול במכירות שנבע עקב רכישת בוגרט אשר הושלמה ביולי 2019 ועלייה משמעותית במכירות e-commerce, הרי שבשל ההשפעה השלילית המהותית של מגפת COVID-19 תוצאות הרבעון מציגות ירידה במכירות וברווחיות החברה.

 

תוצאות רבעון ראשון לשנת 2020

 

 • המכירות ברבעון הראשון של 2020 הסתכמו בסך של 332.7 מיליון דולר, קיטון של 9% לעומת הרבעון הראשון של 2019. הקיטון במכירות, בא לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות ושווקי המכירה בהם פועלת החברה ונבע בעיקר ממשבר הקורונה, וקוזז בחלקו על ידי מכירות של כ-38.1 מיליון דולר המיוחסות לרכישת Bogart. יחד עם זאת החברה דיווחה על צמיחה דו ספרתית חזקה במכירות ה- e-commerce, אשר באה לידי ביטוי גם באתרי החברה וגם ללקוחות commerce

 • החברה דיווחה על הפסד התפעולי בסך של כ- 28.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020, לעומת רווח תפעולי של 10.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של 2020 כלל הוצאות בגין ירידת ערך לקוחות וחייבים בסך של כ- 7 מיליון דולר, והפחתת נכסים בלתי מוחשיים.

 • ההפסד התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון הראשון של השנה, הסתכם בכ- 15.8 מיליון דולר , לעומת רווח תפעולי בסך של 10.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר להפסד תפעולי כאמור נבע בעיקר מהשפעת משבר הקורונה, כמצוין לעיל.

 • ההפסד ברבעון הראשון של השנה הסתכם בסך של 30.5 מיליון דולר או הפסד מדולל למניה של 1.19 דולר, לעומת רווח נקי של 3.0 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של 0.12 דולר ברבעון הראשון של 2019.

 • השפעת משבר הקורונה על התוצאות הכספיות של הרבעון הראשון השנה, הנכללת בתוצאות לעיל, מוערכת בקיטון במכירות וברווח התפעולי של כ- 53 מיליון דולר וכ- 23 מיליון דולר ,בהתאמה.

 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון עלה ב- 10.3 מיליון דולר והסתכם בכ- 7.5 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים שלילי בסך של 2.8 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

 • מאזן איתן הכולל הון עצמי של 457.3 מיליון דולר ו- 144.1 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים.

 • ירידה במלאי ללא הכללת בוגרט של 30.7 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד

 • צמיחה דו ספרתית חזקה במכירות ה- e-commerce, אשר באה לידי ביטוי גם באתרי החברה וגם ללקוחות commerce.

 

תכנית ארגון מחדש

החברה החליטה על ביצוע תכנית ארגון מחדש מקיפה בסך של כ- 40 מיליון דולר אשר תיכלל בדוחות הרבעון השני של 2020. התכנית כוללת צמצום ו/או סגירה של חלק מפעילויות הייצור בסין, תורכיה, מצרים ומזרח אירופה וכן צמצום תקורות במטות החברה בארה"ב, אירופה ובישראל.

מתוך סך ההוצאה האמור,  כ- 36 מיליון דולר ישולמו במזומן (כ- 23 מיליון דולר ישולמו במהלך 2020) וכ- 4 מיליון דולר שאינם במזומן והינם בגין הפחתת פריטי רכוש קבוע.

כמו כן החברה נקטה במספר צעדים משמעותיים להפחתת הוצאות, לחיזוק המאזן והגמישות הפיננסית:

 • הוציאה כמות משמעותית של עובדים לחל"ת ברחבי העולם

 • הפחיתה הוצאות שכר למנהלים

 • הפחיתה תשלומי שכ"ד ונמצאת במו"מ להפחתות נוספות

 • הפחיתה כל השקעה והוצאה שאינן הכרחיות

 • הקטנת שכ"ט ליועצים ולנותני שירות

 • הרחבת תנאי תשלום לספקים

 • ביטול חלוקת הדיבידנד לשנת 2020.

 • ניצול מסגרות אשראי בנקאיות בסך של 66 מיליון דולר.

 • קבלת הלוואות בערבות מדינה ובתנאים מטיבים מבנקים בישראל ובשווייץ, בסך של כ- 30 מיליון דולר, לאחר תאריך המאזן.

 

כתוצאה מהפעולות האמורות, ועקב תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת הצפוי ברבעון השני, מעריכה  החברה כי יתרת המזומנים שלה לתאריך דו"ח זה (24.6.2020) מסתכמת בכ-220 מיליון דולר. החברה הצטרפה למאבק נגד COVID-19 על ידי ייצור של 4 מיליון מסכות פנים עבור כוחות הביטחון ולקוחות אחרים באירופה.

 

תחזית לשנת 2020

כתוצאה מההשפעה הגלובלית של COVID-19, והמשך אי הוודאות סביב המגיפה, דלתא גליל אינה מספקת תחזיות כספיות מפורטות להמשך שנת 2020. עם זאת, אנו צופים לשיפור ומעבר לרווחיות במחצית השנייה של השנה עם חזרה הדרגתית לפעילות רגילה.

 

 • אייזק דבח, מנכ"ל דלתא גליל: "אלו זמנים חסרי תקדים, שבהם הפעילות העסקית שלנו והתוצאות ברבעון הראשון הושפעו משמעותית ממגפת COVID-19. עם זאת, ראינו עלייה מתמשכת וחזקה במכירות ב- e-commerce - שנרשמה בכל מגזרי הפעילות, עובדה המדגישה את חוזקם של העסקים המגוונים שלנו. רשמנו שיפור משמעותי בתזרים המזומנים תוך הקפדה על ניהול יעיל של ההון החוזר. דלתא ישראל רשמה גידול משמעותי ברווחיות למרות אפקט הקורונה וממשיכה מגמה חיובית שנרשמה בשנה האחרונה. ברצוני להודות להנהלה החזקה שלנו, הצלחנו לזהות וליישם התאמות הכרחיות למצב העסקים, תוך שמירה על מיקוד בעיסוק הליבה עבור לקוחותינו ועבור בעלי המניות וכן הזדמנויות פוטנציאליות לחיזוק והרחבת הפעילות עם לקוחות הדגל שלנו. בנוסף, אישרנו תכנית רה-ארגון מקיפה ומשמעותית הכוללת את כל מגזרי הפעילות שלנו. כתוצאה מכך ולאור המאזן החזק שלנו אנו נמצאים בעמדה טובה לצאת מהתקופה המאתגרת הזו כשאנו חזקים יותר ונכונים להמשיך את הצמיחה שלנו בעולם שלאחר המגפה."

מכירות

החברה דיווחה על מכירות של 332.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020 לעומת 365.4 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד, המהווים ירידה של 9%. הקיטון במכירות, בא לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות ושווקי המכירה בהם פועלת החברה ונבע בעיקר ממשבר הקורונה, וקוזז בחלקו על ידי מכירות של כ-38.1 מיליון דולר המיוחסות לרכישת Bogart.

רווח (הפסד) תפעולי

החברה דיווחה על הפסד התפעולי בסך של כ- 28.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020, לעומת רווח תפעולי של 10.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של 2020 כלל הוצאות בגין ירידת ערך לקוחות וחייבים בסך של כ- 7 מיליון דולר, הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בסך של כ- 12.8 מיליון דולר ובכללם מוניטין, שמות מותג וזכויות שימוש בנכסים וכן עלויות עסקה הקשורות לרכישת Brayola בסך של כ- 0.1 מיליון דולר.

ההפסד התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון הראשון של השנה, הסתכם בכ- 15.8 מיליון דולר , לעומת רווח תפעולי בסך של 10.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר להפסד תפעולי כאמור נבע בעיקר מהשפעת משבר הקורונה, כמצוין לעיל.

 רווח (הפסד) נקי

החברה דיווחה על הפסד בסך של כ- 30.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020 לעומת רווח נקי של 3.0 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד.

ההפסד בנטרול סעיפים חד פעמיים נטו ממס ברבעון הראשון של השנה, הסתכם בכ- 20.0 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 3.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח (הפסד) מדולל למנייה

ההפסד המדולל למניה ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-  1.19 דולר לעומת רווח מדולל למניה של 0.12 דולר ברבעון הראשון של 2019. ההפסד המדולל למנייה בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון הראשון של 2020 הינו 0.78 דולר, לעומת רווח מדולל למניה של 0.12 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב נטו, הון ודיבידנד

החברה דיווחה על EBITDA של 7.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020 לעומת 30.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת השתפר ב -10.3 מיליון דולר ל -7.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020, לעומת תזרים מזומנים שלילי בסך של כ- 2.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. בנטרול IFRS 16, תזרים המזומנים התפעולי השתפר ב- 8.4 מיליון דולר ל- 7.8 מיליון דולר תזרים מזומנים שלילי ברבעון הראשון של 2020, לעומת תזרים מזומנים שלילי בסך של כ- 16.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2020 הינו 366.4 מיליון דולר, לעומת 361.8 מיליון דולר נכון ליום 31 במרס, 2019.

ההון ליום 31 במרס 2020 הינו 457.3 מיליון דולר, לעומת 456.1 מיליון דולר בשנה שקדמה לה.

החברה אינה צפויה לחלק דיבידנד בגין שנת 2020.

 

אודות דלתא גליל תעשיות

דלתא גליל תעשיות עוסקת בייצור ושיווק בינלאומי של מוצרי הלבשה ממותגים (כולל מותגים פרטיים) לגברים, נשים וילדים. מאז הקמתה בשנת 1975, החברה שואפת ליצור מוצרים העומדים בפילוסופיית החברה body-before-fabric, תוך שימת דגש על נוחות, אסתטיקה ואיכות. דלתא גליל מפתחת ביגוד חדשני הכולל הלבשה תחתונה לנשים; קווים נרחבים של הלבשה תחתונה לגברים ותחתוני גברים ממותגים כולל המותגים Schisser, Eminence, Athena & Liabel; בגדי תינוקות, בגדי אקטיב, בגדי שינה כמו המותג PJ Salvage ובגדי כושר. דלתא גליל גם מעצבת, מפתחת, משווקת ומוכרת ג'ינס ובגדים ממותגים תחת המותג 7 For All Mankind®, ובגדי נשים, בין היתר תחת המותג Splendid® . בנוסף, דלתא גליל מוכרת את מוצריה תחת שמות מותגים המורשים לחברה, כולל: Wilson, Maidenform, Columbia  ואחרים.

למידע נוסף, בקרו באתר www.deltagalil.com.

הצהרת "חוף מבטחים"

עניינים הנדונים בהודעה לעיתונות זו מכילים הצהרות צופות פני עתיד במשמעות חוק הרפורמה בנושא התדיינות פרטית בניירות ערך משנת 1995. כשמשתמשים בהודעה לעיתונות זו, המילים "צופות", "מאמינות", "הערכה", "עשויות" וביטויים דומים מזהים אמירות צופות פני עתיד כאלה. תוצאות, ביצועים או הישגים בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מאלו נצפו או משתמעים מההצהרות הצופות לעתיד הכלולות כאן, ואף על פי הצפוי, אין כל ערובה לכך שנגיע להתפתחותיות הצפויות לעיל. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות במידה רבה על ציפיות החברה וכפופות למספר סיכונים וחוסר וודאות. אלה כוללים, אך לא מוגבלים, לסיכונים וחוסר וודאות הקשורים ל: השפעת גורמים כלכליים, תחרותיים ואחרים המשפיעים על החברה ועל פעילותה, ההשפעה על הכלכלה הלאומית והמקומית וגורמים נוספים המפורטים בדוחות שהוגשו על ידי החברה.