דלתא גליל מדווחת על תוצאות רבעון ראשון 2015

12 May. 2015

גידול במכירות של 13% במטבע מקורי
הרווח התפעולי עלה ב-3% בהשוואה לרבעון ראשון של 2014
החברה מאשררת את התחזיות לשנת 2015; מכירות צפויות לנוע בין 1,065 מיליון ל- 1,085 מיליון דולר. רווח למנייה צפוי לנוע בין 1.88$-2.00$

• המכירות ברבעון הראשון עלו ב 6% והסתכמו ב- 252.8 מיליון דולר, לעומת 238.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2014 – המכירות במטבע מקורי עלו ב- 13%.

• הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2015, הסתכם בסך של 15.3 מיליון דולר, גידול של 3% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

• ה– EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) הסתכם ב- 19.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2015, גידול של 3% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014.

• הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון של 2015, הסתכם ב- 8.9 מיליון דולר, גידול של 2% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

• הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון הראשון של 2015 הסתכם ב- 0.35 דולר למניה לעומת 0.34 דולר למניה ברבעון הראשון של 2014, גידול של 3%.

• החברה מאשררת התחזיות לשנת 2015: מכירות 2015 צפויות להסתכם ב- 1,065 עד 1,085 מיליון דולר ארה”ב המשקפות גידול של כ-7%-9% במכירות מטבע מקור. רווח המדולל למניה השנתי צפוי לנוע בין 1.88$-2.00$.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 28 במאי 2015. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 19 במאי 2015.

• מאזן איתן ליום 31 במרס 2015 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 145.3 מיליון דולר ויתרת של הון עצמי המסתכמת ב- 328.2 מיליון דולר.

אייזיק דבח, מנכ”ל החברה: “הפורטפוליו המגוון והמאוזן שלנו בתחומי הפעילות השונים, במוצרים ובשווקים אליהם אנו פונים – בשילוב עם המאמצים האסטרטגיים שלנו להרחיב את הפעילות הממותגת ואת קטגוריית האקטיבוויר – תרמו לצמיחה במכירות וברווח ברבעון הראשון של 2015.. אנו משקיעים במוצרים חדשים ובמשאבים רבים על מנת להמשיך לצמוח וליצור ערך לבעלי המניות בטווח הארוך.“

תל אביב, 11 במאי 2015 – דלתא גליל תעשיות בע”מ, מדווחת היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון ראשון שהסתיים ב- 31 במרס, 2015.

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון הראשון של 2015 עם מכירות של 252.8 מיליון דולר לעומת 238.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2014, גידול של 6%. במונחי מטבע מקור עלו המכירות ב- 13%. הגידול במכירות מייצג צמיחה במספר אזורים גיאוגרפיים.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2015 הסתכם ב-15.3 מיליון דולר לעומת 14.8 מיליון דולר ברבעון ראשון אשתקד, גידול של 3%. הגידול ברווח התפעולי ברבעון הראשון של 2015 נבע בעיקר מגידול במכירות.

רווח נקי ורווח מדולל למניה
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הראשון של 2015, הסתכם ב- 8.9 מיליון דולר לעומת 8.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2014, עלייה של 2%.
הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון הראשון של 2015 הסתכם ב- 0.35 דולר למניה לעומת 0.34 דולר למניה ברבעון הראשון של 2014, עלייה של 3%.

אשרור תחזיות החברה לשנת 2015
החברה מאשררת את התחזית בדבר תוצאות 2015 המבוססת על תנאי שוק נוכחיים ועל שערי חליפין של 1.12$ לאירו, ו- 3.9 ש”ח לדולר כדלקמן:
• החברה מעריכה כי מכירותיה בשנת 2015 יסתכמו לכדי 1,065 עד 1,085 מיליון דולר ארה”ב, המהווים גידול של בין 3% ל- 5% לעומת 1,031.9 מיליון דולר בשנת 2014. הגידול במכירות במונחי מטבע מקורי מוערך בכ- 7% עד 9% לעומת שנת 2014.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי בשנת 2015 יסתכם לכדי 75 עד 79 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 1% ל- 6% לעומת 74.4 מיליון דולר בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 12% עד 17% במטבע מקורי.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) בשנת 2015 יסתכם לכדי 94 – 99 מיליון דולר, המהווה גידול של בין 1% ל- 6% לעומת 93 מיליון דולר בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 10% עד 15% במטבע מקורי.
• החברה מעריכה כי הרווח הנקי בשנת 2015 יסתכם לכדי 48.5 עד 51.5 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 0% ל- 6% לעומת 48.4 מיליון דולר בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 12% עד 18% במטבע מקורי.
• החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה בשנת 2015 יסתכם לכדי 1.88 עד 2.00 דולר ארה”ב מדולל למניה, המהווה גידול של בין 1% ל- 8% לעומת 1.86 דולר למניה בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 13% עד 19% במטבע מקורי.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “הפורטפוליו המגוון והמאוזן שלנו בתחומי הפעילות השונים, במוצרים ובשווקים אליהם אנו פונים – בשילוב עם המאמצים האסטרטגיים שלנו להרחיב את הפעילות הממותגת ואת קטגוריית האקטיבוויר – תרמו לצמיחה במכירות וברווח ברבעון הראשון של 2015. אנו משקיעים במוצרים חדשים ובמשאבים רבים על מנת להמשיך לצמוח וליצור ערך לבעלי המניות בטווח הארוך.”

“ברבעון הראשון של 2015 צמחו המכירות בצפון אמריקה, גרמניה וישראל. הפעילות הממותגת מסך המכירות המשיכה לצמוח בהתאם לאסטרטגיה של החברה בשנים האחרונות. כמו כן, החברה נהנית מהתמקדותה בקטגוריית האקטיבוויר, אשר מהווה את אחת הקטגוריות הצומחות בענף ההלבשה.”

“תוצאות דלתא בשנת 2015 יושפעו לטובה ממוצרים חדשים ומשיתופי פעולה בפעילות הממותגת עם מותגים מובילים, אשר החברה השיקה ברבעון הראשון של 2015, כמו Lacoste ו-Marc-O’Polo. בתחום האקטיבוויר לחברה, בין היתר, זיכיונות למותגים Avia ו- Kenneth-Cole, וכן זיכיון לעיצוב וייצור למותג Asics. אנו ממשיכים להשקיע בהגדלת כושר הייצור שלנו, וכן בחנויות קמעונאיות באירופה ובישראל. עם קופת מזומנים של כ-145 מיליון דולר יש לנו את המקורות הפיננסיים לאפשר את המשך ההשקעה בחדשנות ובצמיחה.”

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה- EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון הראשון של 2015 עלה ב- 3% והסתכם ב- 19.6 מיליון דולר או 7.8% מהמכירות לעומת 19.0 מיליון דולר או 8.0% מהמכירות ברבעון ראשון אשתקד.

ברבעון הראשון של 2015 נוצר לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של 19.8 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים שלילי בסך של 6.6 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הגידול בתזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2015 הינו עונתי ומהווה הפרש עיתוי ונובע מגידול בסך של כ- 33.5 מיליון דולר בהון החוזר, לעומת גידול מתון יותר של כ- 18.7 מיליון דולר, ברבעון ראשון אשתקד.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2015 הסתכם ב- 83.7 מיליון דולר לעומת 83.2 מיליון דולר ביום 31 במרס 2014 ולעומת 64.5 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2014. יחס החוב פיננסי נטו ל- EBITDA נותר ללא שינוי ברמה של 0.9.

הגידול בחוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2015 לעומת 31 בדצמבר 2014 נבע בעיקר מתזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2015.

הון הקבוצה ליום 31 במרס 2015 הסתכם ב- 328.2 מיליון דולרלעומת כ- 328.6 מיליון ביום 31 במרס 2014.