תוצאות שנת 2018

20 Feb. 2019

מכירות עלו ב-10% למכירות שיא של 1,498.4 מ’ דולר
רווח תפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) עלה ב-12% ל-129.8 מ’ דולר
מכירות רבעון רביעי עלו ב-22% לרמת שיא של 454.3 מ’ דולר; EBITDA עלה ב-25% ל-50.2 מ’ דולר
תחזית ראשונית לתוצאות 2019: המכירות צפויות לעלות ב-3%-6% ולהסתכם ב– 1,550-1,590 מיליון דולר
רווח מדולל למניה צפוי לעלות ב- 5%-12% ולהסתכם ב- 2.50-2.65 דולר למניה

• המכירות ברבעון רביעי של 2018 עלו ב-22% ל- 454.3 לעומת 371.6 ברבעון מקביל של 2017.

• ה-EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת הפחתות) ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם ב-50.2 מיליון דולר. עלייה של 25% מ-40.0 מ’ דולר ברבעון רביעי של 2017.

• רווח תפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2018 עלה ב-30% והסתכם ב-42.1 מ’ דולר לעומת 32.5 מ’ דולר ברבעון מקביל בשנת 2017.

• רווח תפעולי ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם ב-38.4 מ’ דולר. עלייה של 18% לעומת 32.5 מ’ דולר ברבעון הרביעי לשנת 2017.

• רווח מדולל למניה לפני סעיפים חד-פעמיים עלה ב-36% ברבעון הרביעי של 2018 והסתכם ב-$1.07 לעומת $0.79 ברבעון המקביל אשתקד.

• רווח מדולל למניה עלה ב-23% והסתכם ב-$0.97 ברבעון רביעי של 2018 לעומת $0.79 ברבעון רביעי של 2017.

• מאזן איתן ליום 31 בדצמבר 2018 לאחר רכישת Eminence הכולל יתרת הון עצמי של 468 מ’ דולר ויתרות מזומנים בסך של כ-74 מ’ דולר.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 6 במרץ 2019.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “2018 היוותה שנת שיא לדלתא גליל אשר התבטאה בגידול במכירות, ב-EBITDA וברווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים. אנו מאוד מרוצים מהמומנטום החיובי של הפעילות, אשר בא לידי ביטוי בתוצאות חזקות של דלתא ישראל, חציון שני חזק של דלתא ארה”ב, וכן שיפור בחטיבת פלח שוק עליון ובדלתא גליל מותגי פרימיום ברבעון הרביעי. בראייה קדימה, אנו נמשיך לצמוח הן אורגנית והן באמצעות רכישות חדשות אשר יתמכו בצמיחה רווחית ובהשאת ערך ארוך טווח לבעלי המניות שלנו“.

19 בפברואר 2019
דלתא גליל תעשיות בע”מ
, היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה, ג’ינס ומוצרי הלבשה עליונה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת היום על תוצאות רבעון רביעי ושנת 2018.

מכירות
המכירות ברבעון הרביעי של 2018 הסתכמו ב-454.3 מיליון דולר, עלייה של 22% לעומת מכירות בסך 371.6 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. המכירות בשנת 2018 עלו ב-10% והסתכמו ב-1,498.4 מיליון דולר לעומת 1,368.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול במכירות בתקופות הדיווח של 2018 נבע מגידול בכל תחומי הפעילות וכן מרכישת Eminence.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2018 עלה ב-18% והסתכם ב- 38.4 מיליון דולר לעומת 32.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2018 עלה ב-30% והסתכם ב- 42.1 מיליון דולר לעומת 32.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי בשנת 2018 ירד ב-5% והסתכם ב-80.7 מיליון דולר לעומת 84.6 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בשנת 2018 עלה ב-12% והסתכם ב-98.0 מיליון דולר לעומת 87.4 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

השיפור ברווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בתקופות הדיווח של 2018 נבע מגידול במכירות ומאיחוד לראשונה של קבוצת Eminence.

רווח נקי
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2018 עלה ב-23% והסתכם ב-24.7 מיליון דולר לעומת 20.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2018 עלה ב-36% והסתכם ב-27.2 מיליון דולר לעומת 20.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2018 ירד ב-2% והסתכם ב-48.2 מיליון דולר לעומת 49.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים בשנת 2018 עלה ב-19% והסתכם ב-60.5 מיליון דולר לעומת 50.7 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

רווח מדולל למניה
הרווח המדולל למניה ברבעון הרביעי של 2018 עלה ב-23% והסתכם ב- 0.97$ לעומת 0.79$ ברבעון מקביל אשתקד. הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2018 עלה ב-36% והסתכם ב– 1.07$ לעומת 0.79$ ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח המדולל למניה בשנת 2018 ירד ב-1% והסתכם ב-1.90$ לעומת 1.91$ בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח המדולל למניה לפני השפעת סעיפים חד פעמיים בשנת 2018 עלה ב-19% והסתכם ב-2.37$ לעומת 1.98$ בתקופה מקבילה אשתקד.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “2018 היוותה שנת שיא לדלתא גליל אשר התבטאה בגידול במכירות, ב-EBITDA וברווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים. אנו מאוד מרוצים מהמומנטום החיובי של הפעילות, אשר בא לידי ביטוי בתוצאות חזקות של דלתא ישראל, חציון שני חזק של דלתא ארה”ב, וכן שיפור בחטיבת פלח שוק עליון ובדלתא מותגי פרימיום ברבעון הרביעי של השנה.

במהלך השנה, התמקדנו באיחוד קבוצת Eminence ושילוב מותגיה; Eminence, Athena, Liabel בדלתא גליל. בהסתכלות קדימה, אנו רואים ב-Eminence מנוע צמיחה ופלטפורמה להרחבת ההפצה של מוצרי הליבה של דלתא גליל. ב-2018 חווינו המשך לשיפור בדלתא מותגי פרימיום, אשר בא לידי ביטוי בחסכון משמעותי בעלויות התפעוליות והשגת יעילות תפעולית תחת ניהולו של טים בקסטר. בינואר השנה הכרזנו על גיוסו של סימון ספר כסמנכ”ל חדשנות גלובלי של 7 For All Mankind®, ואנו נרגשים לקראת היוזמות וההתפתחויות הצפויות למותג ואשר יתרמו לצמיחה ארוכת טווח בתחום הפעילות.

אנו נמשיך לצמוח הן אורגנית והן באמצעות רכישות חדשות אשר יתמכו בצמיחה רווחית, תוך התמקדות בשווקים חדשים כמו אסיה ודרום אמריקה, וכן בערוצי הקמעונאות והפעילות המקוונת. עם מאזן איתן אנו נשארים מחויבים להשקיע במוצרים חדשים להשגת רווחיות ארוכת טווח ולהשאת ערך ארוך טווח לבעלי המניות שלנו“.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה-EBITDA ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם ב- 50.2 מיליון דולר, או 11.1% מהמכירות בתקופה לעומת 40.0 מיליון דולר או 10.8% מהמכירות ברבעון מקביל אשתקד. 

ה-EBITDA בשנת 2018 הסתכם לסך של 129.8 מיליון דולר או 8.7% מהמכירות בתקופה, לעומת-115.9 מיליון דולר או 8.5% מהמכירות בשנת 2017.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם ב-56.5 מיליון דולר לעומת 55.5 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2017.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2018 הסתכם לסך של 22.4 מיליון דולר לעומת 74.7 מיליון דולר ב- 2017. הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2018 נבע מגידול ברמת ההון החוזר של החברה לעומת גידול מתון יותר ב-2017, אשר בא לידי ביטוי בעיקר בגידול ביתרת הלקוחות עקב מכירות שיא ברבעון הרביעי של השנה.

סך החוב הפיננסי נטו ב- 31 בדצמבר 2018 ב- 326.7 מיליון דולר לעומת 125.6 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2017. הגידול בחוב הפיננסי נטו נבע בעיקר מרכישת Eminence בסך של 136.4 מיליון דולר ועקב תזרים מזומנים אשר שימש לפעילות השקעה בסך של 45.4 מיליון דולר
הון הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם ב-467.9 מיליון דולר לעומת 451.3 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2017.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 6 במרס 2019.היום הקובע יהיה 26 בפברואר 2019.

תחזית החברה לתוצאות 2019
החברה מספקת תחזית ראשונית לשנת 2019 וזאת בנטרול סעיפים חד פעמיים ובהתבסס על שערי מטבע של 1.14 דולר לאירו ו – 3.65 ₪ לדולר:
• מכירות בשנת 2019 יסתכמו לכדי 1,550 עד 1,590 מיליון דולר, גידול של 3% עד 6% לעומת 1,498 מיליון דולר בשנת 2018.
• הרווח התפעולי בשנת 2019 יסתכם לכדי 112 עד 117 מיליון דולר, גידול של 14% עד 19% לעומת 98 מיליון דולר בשנת 2018. ללא השפעת IFRS16 יסתכם הרווח התפעולי בשנת 2019 ב- 104 עד 109 מיליון דולר, גידול של 6% עד 11% לעומת 2018.
• הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) יסתכם לכדי 189 עד 194 45% עד 49% לעומת 130 מיליון דולר בשנת 2018. ללא השפעת16 IFRS יסתכם ה- EBITDA ב- 138 עד 143 מיליון דולר, גידול של 6% עד 10% לעומת 2018.
• הרווח הנקי בשנת 2019 יסתכם לכדי 64 עד 67 מיליון דולר, גידול של 5% עד 12% לעומת 60 מיליון דולר בשנת 2018.
• הרווח המדולל למניה בשנת 2019 יסתכם לכדי 2.50$ עד 2.65 $, גידול של 5% עד 12% לעומת 2.37$ בשנת 2018.
• גב’ ענת בוגנר אשר שימשה כמנהלת בפועל של תחום פעילות דלתא ישראל קודמה ותכהן כמנהלת התחום החל מיום 19.02.19.

לפרטים נוספים:
אירית נחמני
Irit.n@unik.co.il
054-6687006